Title: Ochrana oznamovatelů ve vztahu k obchodní korporaci
Other Titles: Whistleblower protection in relation to a business corporation
Authors: Bernardinová, Veronika
Citation: BERNARDINOVÁ, V. Ochrana oznamovatelů ve vztahu k obchodní korporaci. Obchodní právo, 2023, roč. 32, č. 10, s. 19-29. ISSN: 1210-8278
Issue Date: 2023
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/54922
ISSN: 1210-8278
Keywords: Zákon o ochraně oznamovatelů;ochrana oznamovatelů;whistleblowing;vnitřní oznamovací systém
Keywords in different language: whistleblower protection;business corporation;the Whistleblower Protection Act
Abstract: Cílem článku je poskytnout obchodním korporacím základní přehled o tom, které z povinností se jich týkají v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů , upozornit na dostupné výklady jednotlivých institutů a předložit praktický návod, jak postupovat při přijímání oznámení o možném protiprávním jednání.
Abstract in different language: The aim of this article is to provide business corporations with practical guidance on how to comply with the obligations imposed by the Whistleblower Protection Act, thus eliminating the risks of damaging the business corporation's reputation in the eyes of the public and of being fined for breach of the obligations
Rights: Plný text není přístupný
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OP_BERNARDINOVA_final.pdf21,32 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD