Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMalaga, Miroslav
dc.contributor.refereeHořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.refereeHorejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.refereeGrznár Patrik, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2023-12-5
dc.date.accessioned2023-12-11T23:11:00Z-
dc.date.available2021-9-1
dc.date.available2023-12-11T23:11:00Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-8-28
dc.identifier95474
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54975-
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá návrhem a ověřením architektury HW learning factory s digitálním dvojčetem využívajícím diskrétní simulaci v konceptu Industry 4.0 se zaměřením na průmyslové inženýry. Cílem je návrh architektury využitelné a realizovatelné průmyslovými inženýry strojírenského typu, kteří nejsou programátory, elektrotechniky ani např. kybernetiky. V rámci výzkumu byla ověřena realizovatelnost a vhodnost navržené architektury pro průmyslové inženýry. Hlavními výstupy je navržená architektura, HW model s digitálním stínem realizovaný podle navržené architektury a výstupy z provedeného výzkumu.cs
dc.format143 s. ( 337 348 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectlearning factorycs
dc.subjecttraining factorycs
dc.subjectdigitální dvojčecs
dc.subjectkyber-fyzikální systémcs
dc.subjectindustry 4.0cs
dc.subjectsimulacecs
dc.titleArchitektura HW Learning factory s digitálním dvojčetem v konceptu Industry 4.0cs
dc.typedisertační práce
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programPrůmyslové inženýrství a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe dissertation deals with the design and validation of a HW learning factory architecture with a digital twin using discrete simulation in the Industry 4.0 concept with a focus on industrial engineers. The aim is to design an architecture usable and implementable by industrial engineers who are not computer programmers, electrical engineers, or cyberneticists for example. The research verified the realizability and suitability of the proposed architecture for industrial engineers. The main outputs are the proposed architecture, the HW model with digital shadow implemented according to the proposed architecture and the outcomes of the research conducted.en
dc.subject.translatedlearning factoryen
dc.subject.translatedtraining factoryen
dc.subject.translateddigital twinen
dc.subject.translatedcyber-physical systemen
dc.subject.translatedindustry 4.0en
dc.subject.translatedsimulationen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malaga_disertacni_prace.pdfPlný text práce9,62 MBAdobe PDFView/Open
Vyjadreni skolitele DisP_ Malaga.pdfPosudek vedoucího práce600,47 kBAdobe PDFView/Open
PROTOKOL_Malaga.pdfPrůběh obhajoby práce610,37 kBAdobe PDFView/Open
Oponentsky posudek_ Horejc.pdfPosudek oponenta práce185,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.