Title: Systém pro správu informací o studentech
Other Titles: System for managing information about students
Authors: Polák, Roman
Advisor: Lipka, Richard
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5521
Keywords: evidence studentů;webová aplikace;databáze;webové služby IS/STAG
Keywords in different language: register of students;web application;database;web services IS/STAG
Abstract: Práce se zabývá tvorbou aplikace pro správu studentů na předmětech v rámci. Katedry informatiky a výpočetní techniky na fakultě aplikovaných věd západočeské univerzity v Plzni. Hlavním cílem je zpracování přehledné evidence docházky, bodů, semestrálních prací a zápočtů. V první části jsou uvedeny využitelné technologie, zejména pro tvorbu internetových databázových aplikací.Druhá část popisuje samotnou realizaci od návrhu přes implementaci až k testování.
Abstract in different language: This thesis deal with creating application for manages information about students under Department of Computer Science and Engineering on Faculty of Applied Sciences of University of West Bohemia. The main objective is treatment of points, semester works, attendances and credits. In the first part are useable technologies, especially for creating web-database application. The second part describes realization with design, system implementation and testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A09B0402P_Polak_Roman_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce812,82 kBAdobe PDFView/Open
A09B0402Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce152,3 kBAdobe PDFView/Open
A09B0402Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce56,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.