Title: Metodika pro podporu kontroly kvality svařence s využitím rozšířené reality
Authors: Havlíková, Kristýna
Referee: Hubálovský Štěpán, Prof. RNDr. Ph.D.
Krajčovič Martin, Prof. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/55298
Keywords: rozšířená realita;kontrola;kvalita;svařování;výkonnost;analýza;efektivita;mentální zátěž
Keywords in different language: augmented reality;inspection;quality;welding;performance;analysis;efficiency;mental workload
Abstract: Hlavním tématem této disertační práce je vliv podpory rozšířené reality na proces kontroly kvality svařenců. Cílem je návrh metodiky pro kontrolu kvality s podporou rozšířené reality a experimentální ověření navrženého AR přístupu. Výzkum se zaměřuje na pracovníka z hlediska jeho výkonnosti, chybovosti a mentální zátěže. Porovnává inovativní přístup s podporou rozšířené reality a tradiční postupy s tištěnými podklady. Zároveň sleduje 2 skupiny respondentů v závislosti na aspektu pracovních zkušeností s danými kontrolními činnostmi.
Abstract in different language: This thesis investigates the effect of augmented reality support on the quality control process of welded structures. It proposes a methodology for this innovation and examines the performance, error rate, and mental workload of workers. A comparison is made between traditional procedures using printed documentation, and the innovative approach using augmented reality support. It also examines two groups of participants in terms of their work experience with the defined inspection activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havlikova_DisP_2023.pdfPlný text práce4,82 MBAdobe PDFView/Open
Oponentsky posudok k DisP_Havlikova_Krajcovic.pdfPosudek oponenta práce723,61 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni 3kolitele_ Kopecek.pdfPosudek vedoucího práce286,64 kBAdobe PDFView/Open
PROTOKOL_Havlikova.pdfPrůběh obhajoby práce618,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55298

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.