Title: A model of a wind power plant for primary school teaching
Other Titles: Model větrné elektrárny pro výuku na základní škole
Authors: Policarová, Karla
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Jan KROTKÝ, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2024: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 21. 5. 2024 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2024, s. 39-40.
Issue Date: 2024
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/55551
ISBN: 978-80-261-1223-5
Keywords: větrná elektrárna;výuka;základní škola;3D tisk;obnovitelné zdroje energie;multidisciplinární;přírodní vědy;technologie;ochrana životního prostředí;konverze energie;lopatky turbíny;generování elektrické energie;fyzikální experimenty
Keywords in different language: wind power plant;teaching aid;primary school;3D printing;renewable energy sources;interdisciplinary;natural sciences;technology;environmental protection;energy conversion;turbine blades;electricity generation;physics experiments
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2024
Olympiáda techniky Plzeň 2024

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2024-abstracts_uvod_tiraz.pdfPlný text532,15 kBAdobe PDFView/Open
ot2024-abstracts-40-41.pdfPlný text269,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.