Title: GIS ako všeobecný a špecifický nástroj geografického výskumu
Authors: Minár, Jozef
Mentlík, Pavel
Citation: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2007, č. 13, s. 47-52.
Issue Date: 2007
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/5943
ISBN: 978-80-7043-658-5
ISSN: 1213-7901
Keywords: geografické informační systémy;geografický výzkum
Keywords in different language: geographical information systems;geographical research
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Roč. 13 (2007)
Články / Articles (CBG)
Roč. 13 (2007)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
047-52_Minar+Mentlík.pdfPlný text104,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.