Název: Metodologie geografického výzkumu komunity ostrova Čečeň v Kaspickém moři
Další názvy: Geographical research methodology: the community of the Chechen Island in the Caspian Sea
Autoři: Svozil, Břetislav
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 149-154.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/6098
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: geografický výzkum;prostorovost;ESPECT;ostrovní komunita;Čečenci;Rusko
Klíčová slova v dalším jazyce: geographical research;spatiality;ESPECT;island community;Chechens;Russia
Abstrakt: The Island Chechen is situated in the northwestern part of the Caspian Sea. It is also a part of the southernmost republic of Russian federation – Dagesthan. The beginning of the research of the island community was initiated in the almost unknown territory. The free accessible sources of information are not so frequent, in fact they are minimal, and they only refer to this location, illegal hunting of sturgeons or they mention it in the time of the world wars. The lack of information was one of the main reasons why I chose qualitative field research. It is chiefly oriented ethnographically in the sense of „thick description“ (GEERTZ, 2000). Coming up to the participate observation – participation of the common/daily life of studied people, they are transformed to the roles of ego-involvement. The part of this method is not only surveying, but it includes e.g. interviews, unstandardized conversations, analysis of the personal documents and so on, depth dates are used (CLOKE ET AL., 2004). The essential in the research methodology , which gather from the transdisciplinary cooperation is interception of the reality perception by the island subjects (their construction reality). The methodological access of ESPECT (HYNEK, 2005) is important for constructing the holistic image of the researched location. It could be studied as particular components of social reality in term of spatiality and authority emergence.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
149-154_Svozil.pdfPlný text82,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6098

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.