Title: Ekonomické řešení diagnostiky vibrací kompresoru
Authors: Tureček, Oldřich
Švarný, Jiří
Hrubý, Jan
Citation: Electroscope. 2012, č. 3.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo3_2012/r6c4c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/695
ISSN: 1802-4564
Keywords: elektrotechnická diagnostika;točivé stroje;vibrace
Keywords in different language: electrical diagnostics;rotating machines;vibration
Abstract: V rámci řešení projektu MPO FR/TI-159 „Integrovaný systém pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu“ byl navrhován modul provozní diagnostiky vibrací točivého stroje – kompresoru, který byl vyvíjen společností Atmos Chrást s.r.o. Jedním ze základních požadavků, které bylo nutné splnit, byla velmi nízká cena celého zařízení. Výsledná cena zařízení je z velké části určena cenou použitých snímačů vibrací. Příspěvek se zabývá koncepcí diagnostického systému počínaje výběrem vhodných snímačů vibrací až po obvodové řešení diagnostické jednotky.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2012)
Články / Articles (KET)
Číslo 3 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c4c1.pdf713,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.