Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBělík, Milan
dc.contributor.authorKlečka, Tomáš
dc.contributor.refereeMartínek, Zbyněk
dc.date.accepted2013-06-25
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:34Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:34Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-07
dc.identifier53785
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7254
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou fotovoltaických článků a panelů. Úvod je zaměřený na základní popis fotovoltaických článků, jejich vlastností, základních parametrů a také se zabývá procesem přeměny světelné energie na energii elektrickou. V další části je popsán výrobní postup čistého křemíku používaného ve fotovoltaických aplikacích, dále se tato část zabývá popisem technologického postupu výroby používaných fotovoltaických článků a panelů včetně vysvětlení jejich vlastností. Ve třetí části jsou představeny různé defekty fotovoltaických panelů a jejich rozdělení. Tato část je zaměřena na popis možných metod identifikace těchto vad.cs
dc.format51 s. (50571 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfotovoltaický článekcs
dc.subjectfotovoltaický panelcs
dc.subjectfotoelektrický jevcs
dc.subjectfotoemisecs
dc.subjectfotovoltaický jevcs
dc.subjectfotovodivostcs
dc.subjectTrackercs
dc.titleMetody identifikace vad FV panelůcs
dc.title.alternativeMethods of malfunction identification on PV panelsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe present thesis deals with the problematics photovoltaic cells and panels. Introduction is focused on basic description of photovoltaic cells, their properties, basic parameters and also deals with the process of converting light energy into electrical energy. The next section describes the production process of pure silicon, which is used in photovoltaic applications, in this part is further described the technological process used in manufacture of photovoltaic cells and panels, including an explanation of their properties. In the third part are presented various defects of photovoltaic panels and their distribution. This section focuses on the description of the possible methods of identifying these defects.en
dc.subject.translatedphotovoltaic cellen
dc.subject.translatedphotovoltaic panelen
dc.subject.translatedphotoelectric effecten
dc.subject.translatedphotoemissionen
dc.subject.translatedphotovoltaic effecten
dc.subject.translatedphotoconductivityen
dc.subject.translatedTrackeren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KLECKA_2013.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
053785_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,41 kBAdobe PDFView/Open
053785_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,23 kBAdobe PDFView/Open
053785_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.