Title: Systém workflow v EEG/ERP Portálu
Other Titles: Workflows in EEG/ERP Portal
Authors: Mrvec, Radek
Advisor: Ježek, Petr
Referee: Štěbeták, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8650
Keywords: workflow;webová aplikace;webová služba;návrh;implementace;EEG/ERP;zpracování dat;databáze;klientská aplikace;portál
Keywords in different language: workflows;web application;web service;design;implementation;EEG/ERP;data processing;database;client application;portal
Abstract: Návrh a implementace systému workflow v EEG/ERP Portálu.
Abstract in different language: Design and implementation of workflows in EEG/ERP Portal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Workflows in EEGbase.pdfPlný text práce502,9 kBAdobe PDFView/Open
A09B0101Khodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce100,48 kBAdobe PDFView/Open
A09B0101Kposudek.pdfPosudek oponenta práce101,99 kBAdobe PDFView/Open
A09B0101Kobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce56,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.