Title: Botanický průzkum VN Klabava (okr. Rokycany)
Other Titles: Botanical research of Klabava water reservoir (distr. Rokycany)
Authors: Kondrysová, Eva
Advisor: Kučera, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9150
Keywords: vodní nádrž;Klabava;makrofyta;vegetace;Klabavská přehrada;botanický průzkum
Keywords in different language: water reservoir;Klabava;macrophytic;vegetation;botanical research;Klabavská dam
Abstract: Vodní nádrž Klabava se nachází v Plzeňském kraji, 6 km od okresního města Rokycany. Byla postavena na řece Klabavě, která zde teče. Dnes nádrž slouží k rekreačním a retenčním účelům. Tato práce poskytuje ucelený přehled o vegetaci, která se zde nachází. Terénní průzkum probíhal ve dvou vegetačních sezónách(2011 až 2012). Byla sledována makrofyta, pobřezní vegetace a vegetace nejbližšího okolí. Práce obsahuje teoretickou část, která shrnuje základní informace o studovaném území. Praktická část se především věnuje charakteristice vegetace dle biotopů. Je doplněna řadou tabulek a vegetační mapou.
Abstract in different language: A water reservoir Klabava is located in Pilsener region 6 km from district town Rokycany. It has been built on the Klabava river flowing there. It is used for retention and recreation purposes nowadays. A biodiversity exploration of plant vegetation took place in this area in 2011 and 2012. The macrophytic and littoral vegetation has been monitored in the nearest surroundings. This research is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part there are basic information about locality from different points of view. The practical part consists of description of locality from aspect of vegetation. There is also discussed the most important problem of the water reservoir, i.e. eutrophication of the environment. As one of the results there is also a vegetation map showing the most expanded aquatic plant species of this water reservoir.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kondrysova Eva.pdfPlný text práce4,92 MBAdobe PDFView/Open
KONDRYSOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce544,97 kBAdobe PDFView/Open
KONDRYSOVA_O.pdfPosudek oponenta práce853,67 kBAdobe PDFView/Open
kondrysova p.pdfPrůběh obhajoby práce165,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.