Title: Česko-egyptské vztahy tradice či projev globalizace?
Other Titles: Czech-Egyptian relations tradition or manifestation globalization?
Authors: Bendová, Kamila
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9618
Keywords: Egypt;česko-egyptské vztahy;Penzion Garden City;Československý egyptologický ústav;Zbyněk Žába;František Lexa;Jaroslav Černý;Miroslav Verner;Břetislav Vachala;Gammál Abd An-Násir;Sdružení českých žen v Káhiře;Ain Shams;zahraniční studijní pobyty
Keywords in different language: Egypt;czech-egyptian relations;Pension Garden city;Zbyněk Žába;František Lexa;Jaroslav Černý;Miroslav Verner;Břetislav Vachala;Gammal Abd An-Násir;international student's exchange;Ain Shams
Abstract: Diplomová práce reflektuje, sumarizuje a hodnotí vývoj politických, hospodářských i kulturních vztahů mezi oběma zeměmi, především od 20. let 20. století do současnosti. Dále nastiňuje možný vývoj spolupráce mezi těmito zeměmi. Jedním z cílů je zhodnocení organizací, založených českými krajany v Egyptě a naopak. Dalším z cílům je reflexe vzájemného terciárního vzdělávání a výměnných studijních pobytů na obou stranách a představení katedry slovanských jazyků na univerzitě Ain Shams v Káhiře, kde se vyučuje i český jazyk.
Abstract in different language: The main topic of my diploma thesis was history of the czech-egyptian relations. The aim of my diploma thesis was to clarify, summarize, update latest information and also evaluate the development of political, economic and cultural relations between those two countries, especially from the beginning of 20th century to the present and to outline further possible development of cooperation between those two countries and to show possibilities of future cooperation in the field of economic, political, cultural and science. One of the most interesting part of my thesis was mainly to obtain new knowledge about the egyptian universities and a reflection of mutual tertiary education and student exchange on both sides and presenting of the Department of Slavic languages at Ain Shams University in Cairo, where Czech language is being taught. In this thesis there is also an interesting chapter including the assessment of the organizations founded by Czech expatriates in Egypt and vice versa.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.Kamila Bendova_Cesko-egyptske vztahy, tradice, ci globalizace.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Bendova V.pdfPosudek vedoucího práce138,62 kBAdobe PDFView/Open
Bendova O.pdfPosudek oponenta práce57,66 kBAdobe PDFView/Open
Bendova P.pdfPrůběh obhajoby práce88,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.