Title: Vedení I. a II. doby porodní
Other Titles: Direction of I. and II. childbearing period
Authors: Konopíková, Eliška
Advisor: Höferlová, Kateřina
Referee: Lorenzová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9877
Keywords: porod;těhotenství;tlumení bolesti;vedení porodu;psychologie porodu
Keywords in different language: childbirth;pregnancy;reduce pain;birth management;birth psychology
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je Vedení I. a II. doby porodní. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část jsem věnovala popisu a vysvětlení základních pojmů souvisejících s vedením porodu, porodními mechanismy a psychologickou stránkou porodu. Praktickou část jsem vypracovala na základě analýzy dotazníkového průzkumu. Výsledky jsou prezentovány pomocí grafů a komentářů.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is Management of I. and II. childbearing period. My bachelor thesis is divided into two parts. The first one is theoretical and the second one is practical. The theoretical part deals with the description and explanation of the basic concepts associated with the management of childbirth, mechanisms of childbirth and the psychological aspects of childbirth. The practical part of my bachelor thesis is based on the analysis of questionnaire survey. Results are presented using graphs and comments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - ELISKA KONOPIKOVA.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Konopikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce456,68 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce125,49 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce432,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.