Title: Ochrana informací a osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Other Titles: Protection of information and personal data in work law
Authors: Dragomirová, Kateřina
Advisor: Janák, Martin
Referee: Kolaříková, Dana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12410
Keywords: zaměstnanec;zaměstnavatel;pracovněprávní vztah;osobní údaje;zákoník práce;zákon o ochraně osobních údajů;úřad pro ochranu osobních údajů;povinnost mlčenlivosti;sledovací zařízení;osobní spis zaměstnance
Keywords in different language: employee;employer;employment relationship;personal data;labour law;personal data protection act;office for personal data protection;duty of silence;monitoring mechanism;personal file of employee
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o ochraně informací a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Toto téma je poměrně citlivé a stále aktuální. Úvod práce je zaměřen na vysvětlení základních pojmů, důvod a účel ochrany osobních údajů. Následně je zmíněna právní úprava této problematiky na úrovni mezinárodního práva a práva EU. Následující kapitola obsahuje právní úpravu této problematiky v právním řádu ČR. Konkrétně se pak jedná o právní úpravu obsaženou v zákoně o ochraně osobních údajů a v zákoníku práce. Práce se např.zabývá problematikou sledování zaměstnanců prostřednictvím různých technických zařízení (kamery, GPS, internet atd.). Popsán byl rovněž osobní spis zaměstnance. Důležité poznatky mé práce jsou poté shrnuty v samotném závěru.
Abstract in different language: This thesis describes the issue of protection of information and personal data in labor law relations. This subjec matter is very current and private. At the beginning of the work there are explained the basic concepts, the reason and the purpose of the protection of personal data. The following chapter contains international law legislation and the EU law. After that there is the legislation in the law of Czech Republic. The thesis specifically deals with the Labour Code and with the Personal data protection Act. In the thesis there is for example described monitoring of employees through the various technical mechanisms (cameras, GPS, internet, etc.). The personal file of the employee is mentioned also. The important results of my work are described at the end in the summary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Katerina Dragomirova.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
Dragomirova-1.pdfPosudek vedoucího práce956,1 kBAdobe PDFView/Open
Dragomirova-2.pdfPosudek oponenta práce949,53 kBAdobe PDFView/Open
Dragomirova Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce414,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12410

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.