Title: Efektivita rozvojové pomoci Velké Británie v Africe
Other Titles: The effectiveness of Great Britain's development aid in Africa
Authors: Čepelák, David
Advisor: Hlaváček, Pavel
Referee: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12752
Keywords: rozvojová pomoc;Velká Británie;Nová Labour;Tony Blair;Rozvojové cíle tisíciletí;ministerstvo pro mezinárodní rozvoj;Ghana;Nigérie;vzdělání;zdravotnictví
Keywords in different language: development assistance;Great Britain;New Labour;Tony Blair;Millennium development goals;department for international development;Ghana;Nigeria;education;health
Abstract: Tato práce analyzuje rozvojovou pomoc Velké Británie v Africe. Zaměřuje se na období vlády Nové Labour v letech 1997-2007 a zkoumá roli Tonyho Blaira, který určil Afriku rozvojovou prioritou Velké Británie. Pozornost je věnována hlavně britskému Ministerstvu pro mezinárodní rozvoj a jeho rozvojovým programům a projektům. Cílem této práce je komparace efektivity rozvojové pomoci Velké Británie v Ghaně a v Nigérii. Ta je zde posuzována na základě dosahování Rozvojových cílů tisíciletí v sektorech vzdělání a zdravotnictví.
Abstract in different language: The theme of this bachelor thesis is the effectiveness of Great Britain's development aid in Africa. The main aim of this work is to describe development policy of the New labour and compare the effectivness of develompment aid with regard to the Millenium development goals in Ghana and Nigeria.Education and health are the leading sectors of interest in this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace David Cepelak.pdfPlný text práce846,51 kBAdobe PDFView/Open
Cepelak_ved.docxPosudek vedoucího práce40,99 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Cepelak_opo_bas.pdfPosudek oponenta práce534,27 kBAdobe PDFView/Open
Cepelak.pdfPrůběh obhajoby práce382,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.