Title: Analýza použití mikropáskových flíčkových antén pro MIMO
Other Titles: Analysis of Application of Microstrip Patch Antennas for MIMO
Authors: Kranát, Dominik
Advisor: Mráz, Jan
Referee: Veřtát, Ivo
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13103
Keywords: elektromagnetické vlny;mikropásková anténa;analýza;elektrické pole;patch anténa;monopól;korelace
Keywords in different language: electromagnetic waves;microstrip antenna;analysis;electric field;patch antenna;monopole;correlation
Abstract: Obsahem mé bakalářské práce je seznámení s problematikou šíření elektromagnetických vln. Jsou zde popsány mikropáskové antény, jejich vlastnosti, způsoby provedení, druhy napájení a jejich analýza. Další částí je spočtený návrh mikropáskové antény pro frekvenční pásmo 5,5GHz, které je často využívané pro bezdrátové komunikace Wi-Fi. Následuje výpočet intenzity elektrického pole pro tři různě natočené patch antény a monopóly a následně jejich vzájemná korelace.
Abstract in different language: The content of my work is familiar with the problem of electromagnetic waves. There are described microstrip antenna, properties, methods embodiment, the power modes and their analysis. Another part is counted design microstrip antennas for 5.5 GHz frequency band, which is often used for wireless communication Wi-Fi. The following is the calculation of the electric field intensity for three different orientations of the patch antennas and the monopoles and consequently their reciprocal correlation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kranat_Dominik.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
058449_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce364,71 kBAdobe PDFView/Open
058449_oponent.pdfPosudek oponenta práce398,01 kBAdobe PDFView/Open
058449_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.