Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSitek, Pavel
dc.contributor.authorHuclová, Kateřina
dc.contributor.refereeKalvas, František
dc.date.accepted2014-06-02
dc.date.accessioned2015-03-25T09:37:14Z-
dc.date.available2013-06-04cs
dc.date.available2015-03-25T09:37:14Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier56689
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13681
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na genezi stereotypního zobrazování žen v médiích. Konkrétně jde o genezi ideálu krásy. Teoretická část vysvětluje pojem stereotyp, geneze a gender. Zaměřuje se i na stereotypy v médiích, genderové stereotypy a vztah médií a genderu. Představen je také vývoj a proměny ideálu ženské krásy. Metodologická část je zaměřena na zobrazování ideálu krásy v časopise Vlasta v období let 2000 až 2012. Použitou metodou výzkumu je kvalitativní obsahová analýza. Cílem práce je postihnout vývoj a proměny ideálu krásy ve vybraném období a časopisu.cs
dc.format68 s. (111 413 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstereotypcs
dc.subjectgendercs
dc.subjectmédiacs
dc.subjectideál krásycs
dc.subjectstereotypy v médiíchcs
dc.subjectkvalitativní obsahová analýzacs
dc.titleGeneze stereotypního zobrazování žen v českých médiích na vybraném příkladu od roku 2000 do roku 2012cs
dc.title.alternativeGenesis of the Stereotypical View of Women in the Czech Media on the Chosen Example since the Year 2000 to the Year 2012en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra sociologiecs
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the genesis of the stereotypical view of women in the media. Specifically the genesis of the ideal of beauty. The theoretical part explains the concept of stereotype, genesis and gender. It focuses on media stereotypes, gender stereotypes and the relationship between media and gender. Described is the development of the ideal of female beauty. The methodological part is trying to capture the view of ideal beauty in the journal Vlasta since the year 2000 to the year 2012. Applied method is qualitative content analysis. The main aim is to describe the development and transformation of the ideal of beauty in the chosen time period and the journal.en
dc.subject.translatedstereotypeen
dc.subject.translatedgenderen
dc.subject.translatedmediaen
dc.subject.translatedideal of beautyen
dc.subject.translatedstereotypes in the mediaen
dc.subject.translatedqualitative content analysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Huclova_2014.pdfPlný text práce20,72 MBAdobe PDFView/Open
Huclova_vedouci.docPosudek vedoucího práce82 kBMicrosoft WordView/Open
Huclova_oponent.docPosudek oponenta práce41,5 kBMicrosoft WordView/Open
huclova.JPGPrůběh obhajoby práce248,42 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.