Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJeřábek, Hynek
dc.contributor.authorVovsová, Kateřina
dc.contributor.refereeŠtípková, Martina
dc.date.accepted2014-06-03
dc.date.accessioned2015-03-25T09:37:16Z-
dc.date.available2013-06-04cs
dc.date.available2015-03-25T09:37:16Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier56696
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13687
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce je zjistit, jaké mají studenti sociologie v Plzni a v Praze představy a očekávání o studiu tohoto oboru. Pro svůj výzkum jsem zvolila smíšený design výzkumu. Se studenty prvního ročníku bakalářského studia bylo provedeno dotazníkové šetření a se studenty magisterského studia rozhovory. Ve výzkumu jsem se zaměřovala hlavně na motivaci ke studiu, představy a očekávání se studiem spojené a na uplatnění se na trhu práce. Magisterští studenti navíc hodnotili své bakalářské studium a studium sociologie celkově.cs
dc.format79 s. (147 968 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvzdělánícs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectstudijní oborcs
dc.subjectsociologiecs
dc.subjectpostoje studentůcs
dc.subjectzaměstnánícs
dc.subjectaspiracecs
dc.subjectsmíšený výzkumcs
dc.titlePředstavy a očekávání studentů sociologiecs
dc.title.alternativeIdeas and Expectations of Students of Sociologyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra sociologiecs
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main objective of this thesis is to determine what the students of sociology in Plzen and Prague ideas and expectations about this field of study. In my thesis I used a method that is based on the principle of mixed research design. To students in their first year of bachelor's degree was conducted survey and interviews with masters students. In my research I focused on the motivation to studying sociology, ideas and expectations about studying this discipline and expectations regarding the labour market. Master's students evaluated their bachelor studies and study of sociology in general.en
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedfield of studyen
dc.subject.translatedsociologyen
dc.subject.translatedstudent's attitudesen
dc.subject.translatedemploymenten
dc.subject.translatedaspirationen
dc.subject.translatedmix methoden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vovsova_DP_2014.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Vovsova_DP_vedouci.docPosudek vedoucího práce34,5 kBMicrosoft WordView/Open
vovsova_oponent.docPosudek oponenta práce49,5 kBMicrosoft WordView/Open
Vovsova.JPGPrůběh obhajoby práce160,29 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.