Title: Návrh a výpočet výměníku tepla sůl - sůl 570 MW v primárním okruhu MSR (max. Teplota 720 C) včetně tlakových ztrát, typ se segmentovými přepážkami typu Helix se šroubovitými přepážkami v mezitrubkovém prostoru. Fluoridové sole dle Th cyklu. Konstrukční materiál MONICR.
Other Titles: Design and calculation of the heat exchanger salt-salt 570 MW in the primary circuit MSR (maximum temperature 720 ° C), including heat loss, type with the segment dividers Helix with screw-type dividers in between - a tubular space. Fluoride salts of the Th cycle. Construction material MONICR.
Authors: Okresa, Daniel
Advisor: Valenta, Václav
Valenta, Václav
Referee: Louthan, Jindřich
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13974
Keywords: vysokoteplotní výměník tepla;tepelný výpočet;fluoridová sůl;roztavená sůl;MONICR;teplo;tepelná vodivost;trubkový výměník
Keywords in different language: high temperature heat exchanger;thermal calculations;fluoride salt;molten salt;MONICR;heat;thermal conductivity;tubular heat exchanger
Abstract: Diplomová práce řeší problematiku vysokoteplotního výměníku typu Helix z konstrukčního materiálu MONICR, přičemž jako teplonosné média jsou použitý roztavené fluoridové soli. Práce shrnuje důležité materiálové a termofyzikální parametry fluoridových solí a mechanický a teplení vlastnosti materiálu MONICR. Je proveden tepelný výpočet a také výpočet tlakových ztrát ve výměníku. Práce je také doplněna o výkresovou dokumentaci.
Abstract in different language: This thesis addresses the problem of high temperature heat exchanger from the material MONICR, when a heat transfer medium is a molten fluoride salts. The paper summarizes the important material and physical parameters fluoride salts and mechanical properties of the material MONICR. Thermal calculation is performed and also the calculation of pressure losses in the heat exchanger. The work is also supplemented by drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova praca Daniel Okresa 2014.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Okresa.pdfPosudek vedoucího práce36,87 kBAdobe PDFView/Open
Posudek DP - Okresa.pdfPosudek oponenta práce123,97 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Okresa.pdfPrůběh obhajoby práce18,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.