Title: Projekt zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízení
Other Titles: The Project of Performance Improvement of a Company by Using Tools of Strategic Management
Authors: Mallá, Nikola
Advisor: Ircingová, Jarmila
Referee: Vacík, Emil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14341
Keywords: strategie;strategické řízení;výkonnost;finanční analýza;analýza rizik;strategické scénáře
Keywords in different language: strategy;strategic management;strategic objectives;financial analysis;risk analysis;strategic scenarios
Abstract: Cílem diplomové práce je vytvořit projekt zvýšení výkonnosti firmy prostředky strategického řízení ve společnosti Autospektrum 2000 s.r.o. zabývající se autorizovaným prodejem a servisem vozů značky Škoda. V první části práce je představen podnik s jeho historií a portfoliem nabízených produktů a služeb. Dále je zhodnoceno finanční zdraví společnosti za využití základních a hodnotových ukazatelů měření výkonnosti podniku. Následuje vymezení strategického záměru včetně definování vize, poslání a dlouhodobých cílů. Součástí následující kapitoly je analýza vnějšího a vnitřního prostředí, která je doplněna o strategickou analýzu. Z krátkodobých cílů je následně vyvozen finanční plán na období 2014 2016. Poté je provedena analýza rizikových faktorů, na kterou navazují strategické scénáře. Diplomová práce je uzavřena kapitolou týkající se zhodnocení provedených analýz společně s návrhem opatření pro implementaci daného záměru do společnosti.
Abstract in different language: This thesis is focused on the performance improvement of a company called Autospektrum 2000 by using tools of strategic management. The company is an authorized dealer and service centre of the Škoda cars. The company, its history and portfolio of offered services and products are introduced in the first part of this thesis. After that there is performed the financial analysis by using means of basic and value indicators. The next chapter is focused on the definition of the strategic plan including the formulation of vision and mission statement, together with the formulation of the long term strategic objectives. The analysis of external and internal environment is the part of the next chapter, followed by the strategic analysis. The financial plans for the period 2014 2016 are settled from the short term strategic objectives. Then the risk analysis is performed; followed by construction of strategic scenarios. The last chapter deals with evaluation of the analysis, together with proposed recommendation for the implementation of strategic plan to the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - konecna verze.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
DP_malla_VP.pdfPosudek vedoucího práce594,16 kBAdobe PDFView/Open
DP_malla_OP.pdfPosudek oponenta práce632,21 kBAdobe PDFView/Open
Malla.PDFPrůběh obhajoby práce727,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14341

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.