Title: Nedestruktivní výzkum hradu Třemšín a okolní krajiny
Other Titles: Non-destructive archeological research of Třemšín castle and surrounding landscape
Authors: Krofta, Tomáš
Advisor: Nováček, Karel
Referee: Neustupný, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14417
Keywords: hrad;nedestruktivní archeologie;krajina;Brdy;středověké osídlení;les;LIDAR
Keywords in different language: castle;non-destructive archaeology;landscape;Brdy forest;medieval settlement;forest;LIDAR
Abstract: Cílem práce je interpretace důvodu výstavby středověkého hradu Třemšín (střední Čechy) a pokus o identifikaci stavebníka. V úvodu shrnuji dosavadní stav bádání. Poté se věnuji obecným otázkám jako symbolickému působení hradních staveb, jaké jsou využívány prameny a přístupy při určování stavebníka hradu, vztahu hradu a jeho zázemí a k poměru krále, šlechty a role hradů v době posledních Přemyslovců. Dále popisuji provedený nedestruktivní výzkum. Bylo provedeno geodetické zaměření hradu, geofyzikální průzkum, průzkum pedologickými vrty, vzorkovací sondáž, hodnocení kamenických článků, povrchový průzkum okolní krajiny a hodnocení podoby lesního porostu. Výsledky výzkumu na závěr diskutuji a vyjadřuji se k osobě stavebníka hradu.
Abstract in different language: The study is interested in the "Třemšín" castle which is located in Central Bohemia. The main objective is explanation of the construction of the castle at this area and identification of the builder. In the first part of the work is focused on summarization of current knowledge about this site. Next parts are interest in symbolical meaning of castles, sources and methods in intention to identify concrete builder, connection between castle and settlement around it, connection between king and aristocrats, and role of castles in period of last kings from Přemyslid Dynasty. In the study were employed methods non-destructive survey like: geodetic survey, geophysical survey, pedological boreholes, sampling pit holes, evaluation of pottery founds and surface surveying with using the maps, surface artefact survey and LIDAR. The conclusion and discussion are focused on the builder of the castle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Krofta_Tremsin_pdf.pdfPlný text práce67,83 MBAdobe PDFView/Open
Krofta_Novacek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Krofta_Neustupny oponent.pdfPosudek oponenta práce618,93 kBAdobe PDFView/Open
Krofta.pdfPrůběh obhajoby práce145,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.