Title: Hrad a krajina - hospodářské zázemí středověkých hradů v Čechách - Hrad Pušperk
Other Titles: Castle and landscape - the economic hinterland of medieval castles in Bohemia - Pušperk Castle
Authors: Kastl, Petr
Advisor: Hložek, Josef
Referee: Gersdorfová, Zlata
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15086
Keywords: hrad;středověk;fortifikace;krajina
Keywords in different language: castle;medieval fortifications;landscape;economy
Abstract: Předkládané bakalářská prác se zaměřuje na problematiku vrcholně a pozdně středověkých šlechtických hradů, jejich předhradí a bezprostředního ekonomického zázemí s ohledem na širší soudobý politický, majetkoprávní a krajinný kontext. V rámci této práce se jsou vyhodnoceny a interpretovány dostupné archeologické prameny, vybrané prameny historické a ikonografické, vztahující se k této lokalitě. Současně jsou zde presentovány výsledky povrchového průzkumu, doplněné o povrchové sběry a geodetické zaměření hradního areálu.
Abstract in different language: The work is focused on medieval castles and their economic base. Part of this work is to evaluate the available archaeological, histrických and cartographic sources. The work describes the result of surface exploration and surface collections.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Petr_Kastl_2014.pdfPlný text práce14,94 MBAdobe PDFView/Open
Kastl vedouci Hlozek.pdfPosudek vedoucího práce117,05 kBAdobe PDFView/Open
Kastl_Gersdorfova oponent.pdfPosudek oponenta práce987,85 kBAdobe PDFView/Open
Kastl.pdfPrůběh obhajoby práce165,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.