Title: H. P. Lovecraft: Život a dílo
Other Titles: H. P. Lovecraft: Life and Work
Authors: Ševčík, Roman
Advisor: Velkoborská, Kamila
Referee: Skopečková, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15131
Keywords: Howard Phillips Lovecraft;literatura;chaos magie;rituál;magická praxe;Necronomicon;Prastaří;fikce
Keywords in different language: Howard Phillips Lovecraft;literature;chaos magic;ritual;magical practice;Necronomicon;The Great Old Ones;fiction
Abstract: Cílem práce je představit H. P. Lovecrafta jako spisovatele a tvůrce fiktivního grimoáru a zjistit, kterou oblast Lovecraft ovlivnil nejzásadněji. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V práci je vylíčen Lovecraftův život, srovnání několika jeho děl s filmovými adaptacemi, Lovecraftův vliv na magickou praxi a na populární kulturu.
Abstract in different language: The objective of the thesis is to introduce H. P. Lovecraft as a writer and creator of a fictional grimoire and to find out which area Lovecraft influenced most significantly. The thesis is divided into four main chapters. In the thesis there is depicted Lovecraft's life, comparison of his several works with movie adaptations, Lovecraft's influence on magical practice and popular culture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sevcik.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Sevcik - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce588,1 kBAdobe PDFView/Open
Sevcik - oponent.pdfPosudek oponenta práce667,48 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Sevcik.pdfPrůběh obhajoby práce370,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.