Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHapl, Ladislav
dc.contributor.authorChmelík, Tomáš
dc.contributor.refereeKesl, Petr
dc.date.accepted2014-08-26
dc.date.accessioned2015-03-25T09:52:06Z
dc.date.available2013-10-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:52:06Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-08-11
dc.identifier59483
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15314
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci bývalé zámecké kuchyně v areálu hradu a zámku v Bečově nad Teplou se změnou způsobu užívání. Jedná se o změnu nevyužívaného objektu na administrativní budovu. Dále bylo úkolem práce staticky posoudit vybrané partie objektu a posouzení vybraných partií objektu z hlediska požární odolnosti. Výpočty byly prováděny pomocí programů FIN EC. Výkresová část byla vypracována v programu AutoCAD 2009.cs
dc.format94 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectzměna užívánícs
dc.subjectadministrativní budovacs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectstatikacs
dc.subjectdřevěný trámový stropcs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.titleRekonstrukce objektu bývalé zámecké kuchyně v areálu Bečovského zámku na administrativní zázemí areálu zámkucs
dc.title.alternativeComplex reconstruction of the former castle kitchen in the area of Bečov castleen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the processing of project documentation for building permission for reconstruction of former castle kitchen in area of Bečov castle. This is a change from an unused building to an administrative building. Next part of bachelor thesis contains static analysis of selected parts of this building and also analysis of selected parts of the building in terms of their fire resistance. Calculations were conducted using programs FIN EC. Drawing part was drawn up in program AutoCAD 2009.en
dc.subject.translatedreconstructionen
dc.subject.translatedbuildingen
dc.subject.translatedchange of useen
dc.subject.translatedadministration buildingen
dc.subject.translatedproject documentationen
dc.subject.translatedstaticen
dc.subject.translatedwooden ceilingen
dc.subject.translatedbarrel vaulten
dc.subject.translatedtechnical reporten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Chmelik .pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFView/Open
Chmelik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce390,43 kBAdobe PDFView/Open
Chmelik_oponent.pdfPosudek oponenta práce453,47 kBAdobe PDFView/Open
Chmelik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce180,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.