Název: JUDr. PhDr. Karel Vaš. Vybrané části z životního příběhu
Další názvy: JUDr. PhDr. Karel Vaš. Selected parts of Biographical Story
Autoři: Pížlová, Martina
Citace zdrojového dokumentu: Memo : časopis pro orální historii. 2013, roč. 3, č. 1, s. 29-84.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/15558
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: Vaš, Karel;2. světová válka;obranné zpravodajství;Píka, Heliodor
Klíčová slova v dalším jazyce: Vaš, Karel;Píka, Heliodor;world war II;counterintelligence OBZ
Abstrakt: Příspěvek obsahuje část autorizovaného rozhovoru s JUDr. PhDr. Karlem Vašem (*1916, +2012). Ten ve svém vyprávění vzpomíná na dobu studií, politickou práci v KSČ, na útěk z rodného Užhorodu na počátku okupace maďarskými vojsky v roce 1939, emigraci do SSSR, uvěznění v gulagu, ale i na vstup do československé jednotky na území SSSR. Karel Vaš ve svém životopisném příběhu popisuje i průběh jednoho z prvních soudních procesů po únoru 1948, v němž se jako vyšetřující prokurátor podílel na procesu s gen. Heliodorem Píkou.
Abstrakt v dalším jazyce: This contribution contents part of authorized interwiev with Mr Karel Vaš (*1916, +2012). He thinks back to his studies, his political work in the Communist Party, his escape from his native town Uzhgorod at the beginning of Hungarian Army occupation in 1939, imprisonment in Gulag, his entering the Czechoslovak troop in the USSR. Karel Vaš describes in his biographical story course of events in one of the first trials after the February 1948 in which he took part as a prosecuting attorney in Heliodor Píka´s case.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 3, č. 1 (2013)
Roč. 3, č. 1 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pizlova.pdfPlný text375,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15558

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.