Title: JUDr. PhDr. Karel Vaš. Vybrané části z životního příběhu
Other Titles: JUDr. PhDr. Karel Vaš. Selected parts of Biographical Story
Authors: Pížlová, Martina
Citation: Memo : časopis pro orální historii. 2013, roč. 3, č. 1, s. 29-84.
Issue Date: 2013
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/15558
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Vaš, Karel;2. světová válka;obranné zpravodajství;Píka, Heliodor
Keywords in different language: Vaš, Karel;Píka, Heliodor;world war II;counterintelligence OBZ
Abstract: Příspěvek obsahuje část autorizovaného rozhovoru s JUDr. PhDr. Karlem Vašem (*1916, +2012). Ten ve svém vyprávění vzpomíná na dobu studií, politickou práci v KSČ, na útěk z rodného Užhorodu na počátku okupace maďarskými vojsky v roce 1939, emigraci do SSSR, uvěznění v gulagu, ale i na vstup do československé jednotky na území SSSR. Karel Vaš ve svém životopisném příběhu popisuje i průběh jednoho z prvních soudních procesů po únoru 1948, v němž se jako vyšetřující prokurátor podílel na procesu s gen. Heliodorem Píkou.
Abstract in different language: This contribution contents part of authorized interwiev with Mr Karel Vaš (*1916, +2012). He thinks back to his studies, his political work in the Communist Party, his escape from his native town Uzhgorod at the beginning of Hungarian Army occupation in 1939, imprisonment in Gulag, his entering the Czechoslovak troop in the USSR. Karel Vaš describes in his biographical story course of events in one of the first trials after the February 1948 in which he took part as a prosecuting attorney in Heliodor Píka´s case.
Appears in Collections:Roč. 3, č. 1 (2013)
Roč. 3, č. 1 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pizlova.pdfPlný text375,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.