Title: Interdisciplinární analýza fenoménu postmoderního válčení – virtuální etnografie válečnických herních sub/kultur a její význam pro jiné obory a oblasti výzkumu
Authors: Kalinič, Petr
Citation: Mladá politologie: sborník z konference studentů doktorských studijných progamů v oblasti politických věd. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 83-92.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/vyd_tiskopisy_dokumenty/Mlada_politologie.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16525
ISBN: 978-80-261-0324-0
Keywords: postmoderní válka;vojenské simulace;síťová středová válka;virtuální etnografie;rushing;interdisciplinární analýza;swarming;subkultura bojovník
Keywords in different language: postmodern warfare;military simulation;network-centric warfare;virtual ethnography;rushing;interdisciplinary analysis;swarming;warrior subcultures
Abstract in different language: This paper is focused on the interdisciplinary analysis of post/modern warfare through the means of participative research of cybernetic warrior sub/cultures. The main goal of this (virtual) ethnographic research is to explore and describe all possible parallels between the computer simulation (especially the following PC games and their gaming communities: StarCraft 1/2, Warcraft 3, World of Warcraft: Wrath of the Lich King, Guild Wars 2 and Call of Duty: Modern Warfare 2) and the real-world warfare on different levels of analysis (strategy, operational art, tactics). The data acquired during my (seemingly controversial) research could be further exploited in various fields of study and enhance current military theory and/or practice, anthropology of war, political science, political philosophy and sociology of organisations.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Mladá politologie 2013
Mladá politologie 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalinic.pdfPlný text175,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.