Název: Prostor korupčních možností v reformě státní správy: aktéři, instituce, struktura, modely reformy
Autoři: Kučera, František
Citace zdrojového dokumentu: Mladá politologie: sborník z konference studentů doktorských studijných progamů v oblasti politických věd. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 113-120.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/vyd_tiskopisy_dokumenty/Mlada_politologie.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16528
ISBN: 978-80-261-0324-0
Klíčová slova: korupce;veřejná správa;prostor korupční příležitosti;reforma;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: corruption;public administration;corruption opportunity space;reform;Czech republic
Abstrakt v dalším jazyce: The article presents the plan of doctoral thesis that is focusing on corruption opportunity space in the reform of public administration, on persons involved in the process, on the institutions, on the structure and on the models of reform. It describes different theoretical models of reform of public administration and it also analyses specific situation of public administration in the Czech Republic and its comparison with other countries’ models. The doctoral thesis then defines the concept of corruption opportunity space and applies it on the theoretical models of the reform while reflecting specific political and historical environment of the Czech Republic.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Mladá politologie 2013
Mladá politologie 2013

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kucera.pdfPlný text156,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16528

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.