Název: Elektrotechnické stavebnice ve vzdělávání na českých základních školách
Další názvy: The electrical kits in education on czech primary schools
Autoři: Novák, Daniel
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2014 20.–21.5. 2014: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. [33-38]. ISBN 978-80-261-0372-1.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2014/2014.html
http://hdl.handle.net/11025/16645
ISBN: 978-80-261-0372-1
Klíčová slova: elektrotechnické stavebnice;počítačové programy;didaktická pomůcka;základní školy
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical kits;computer programs;didactic tool;primary schools
Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na problematiku využívání elektrotechnických stavebnic a počítačových programů simulujících jejich činnost na základních školách. Stručně charakterizuje elektrotechnické stavebnice, jejich aplikaci při modelování elektrických obvodů a metodiku vzniku konfigurace samostatných funkčních jednotek nebo zapojovacích jednotek. V návaznosti na to pak seznamuje s organizací, průběhem a výsledky pedagogického průzkumu, provedeného formou dotazníkového šetření mezi pedagogickými pracovníky základních škol.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper discusses the topic of electrical kits and computer programs that simulate their activity in elementary schools. It briefly describes electrical kits, their application at modeling of electrical circuits and methodology of creation of separate functional units or connection units configuration. Following this the study acquaints with organization, process and results of the pedagogical survey, which was performed by questionnaire among pedagogical workers in elementary schools.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2014
Olympiáda techniky Plzeň 2014

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Novak_clanek.pdfPlný text1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16645

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.