Title: Který druh reprezentuje typického hlavonožce?
Authors: Doskočilová, Šárka
Mergl, Michal
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2012, č. 1-2, s. 10-18.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/images/casopis/2012/Arnica-2012_1-2_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16778
ISSN: 1804-8366
Keywords: hlavonožci;modelový zástupce;Sepia;Octopus;Nautilus
Keywords in different language: cephalopods;model species;Sepia;Octopus;Nautilus
Abstract: V práci jsou prezentovány výsledky výzkumu zaměřeného na prezentaci druhů hlavonožců v česky psaných učebnicích a dětských encyklopediích. Výzkum ukazuje, že nejčastěji zmiňovanými druhy jsou sépie obecná (Sepia officinalis) a chobotnice pobřežní (Octopus vulgaris). Dalším častěji citovaným druhem jsou loděnka hlubinná (Nautilus pompilius). Další druhy jsou zmiňovány řídce, avšak některé knihy vyobrazují unikátní a často pozoruhodné hlubokomořské druhy. Patrný je posun od detailních informací o druhu, jeho významu a využití ve starších učebnicích k prezentování druhu jako obecného modelového reprezentanta hlavonožců s určitou unikátní morfologií a anatomií v moderních knihách.
Abstract in different language: The article presents the result of research aimed to presentation of cephalopods in text-books and children’s encyclopedias written in Czech language. The result indicates, that Common cuttlefish (Sepia officinalis) and Common octopus (Octopus vulgaris) are the most frequent examples of cephalopods in text-books despite the date of print. Chambered nautilus (Nautilus pompilius) is the third commonly displayed species. Other cephalopds are rarely presented, but some books illustrated unique and peculiar deep-ocean species. The shift from detailed information about the species, including its economical significance and practical usage presented in older text-books to species presented as a general model of cephalopod animal with particular anatomy and morphology in modern text-books is obvious.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2012)
Články / Articles (CBG)
Číslo 1-2 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doskocilova.pdfPlný text3,31 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.