Název: Problematika domácího násilí a postoj všeobecných sester
Autoři: Týmlová, Pavlína
Kroupová, Pavlína
Citace zdrojového dokumentu: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI.: sborník příspěvků 6.5. 2015. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2015, s. 28-31. ISBN 978-80-261-0503-9.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/Cesta-poznavani-a-vzdelavani-v-osetrovatelstvi-VI.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16806
ISBN: 978-80-261-0503-9
Klíčová slova: domácí násilí;násilná osoba
Klíčová slova v dalším jazyce: domestic violence;violent person
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou domácího násilí a postojem všeobecných sester ke vzdělávání v této oblasti. Práce shrnuje výsledky kvantitativního výzkumného šetření zaměřeného na znalosti všeobecných sester o domácím násilí a postoj všeobecných sester ke vzdělávání v této problematice.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tymlova.pdfPlný text62,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16806

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.