Title: Problematika domácího násilí a postoj všeobecných sester
Authors: Týmlová, Pavlína
Kroupová, Pavlína
Citation: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI.: sborník příspěvků 6.5. 2015. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2015, s. 28-31. ISBN 978-80-261-0503-9.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/Cesta-poznavani-a-vzdelavani-v-osetrovatelstvi-VI.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16806
ISBN: 978-80-261-0503-9
Keywords: domácí násilí;násilná osoba
Keywords in different language: domestic violence;violent person
Abstract: Práce se zabývá problematikou domácího násilí a postojem všeobecných sester ke vzdělávání v této oblasti. Práce shrnuje výsledky kvantitativního výzkumného šetření zaměřeného na znalosti všeobecných sester o domácím násilí a postoj všeobecných sester ke vzdělávání v této problematice.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tymlova.pdfPlný text62,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.