Title: Statistical evaluation of prosodic phrases in the czech language
Other Titles: Statistické vyhodnocení prozodických frází v češtině
Authors: Romportl, Jan
Citation: ROMPORTL, Jan. Statistical evaluation of prosodic phrases in the czech language. In: Proceedings of the Speech Prosody 2008 Conference: 4th Conference on Speech Prosody, 6-9 May, 2008, Campinas, Brasil. Campinas: Editora RG/CNPq, 2008, p. 755-758. ISBN 978-0-61622-003-0.
Issue Date: 2008
Publisher: Editora RG/CNPq
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/RomportlJ_2008_Statistical
http://hdl.handle.net/11025/16987
ISBN: 978-0-61622-003-0
Keywords: prozodie;prozodické fráze;poslechové testy;syntéza řeči
Keywords in different language: prosody;prosodic phrase;listening tests;speech synthesis
Abstract: Tento článek chápe prozodické fráze jako jednotky, které spoluvytvářejí rytmickou strukturu řeči. Díky velmi subjektivním a nekonzistentním kritériím percepce prozodických frází bylo nutné použít objektivně podloženou metodu jejich přiřazování. Tato metoda se zakládala na rozsáhlých poslechových testech (103 posluchačů) a následném statistickém vyhodnocení získaných dat (např. model získaný metodou maximální věrohodnosti).
Abstract in different language: The present paper understands prosodic phrases as units which take part in constituting the rhythmical structure of speech. Due to very subjective and inconsistent criteria for the prosodic phrase perception there must be an objectively underlain method for prosodic phrase assignment. This has been achieved by extensive listening tests (103 participants) and statistical evaluation of the acquired data (e.g. maximum likelihood model).
Rights: © Jan Romportl
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RomportlJ_2008_Statistical.pdfPlný text75,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.