Title: Prosodic phrases and semantic accents in speech corpus for czech TTS synthesis
Other Titles: Prozodické fráze a významové přízvuky v řečovém korpusu pro českou syntézu TTS
Authors: Romportl, Jan
Citation: ROMPORTL, Jan. Prosodic phrases and semantic accents in speech corpus for czech TTS synthesis. In: Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2008, p. 493-500. (Lecture notes in computer science; 5246). ISBN 978-3-540-87390-7.
Issue Date: 2008
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/16988
http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/RomportlJ_2008_ProsodicPhrasesand
ISBN: 978-3-540-87390-7
Keywords: prozodie;prozodické fráze;syntéza řeči;maximální věrohodnost;algoritmus EM;intonační centrum;významový přízvuk
Keywords in different language: prosody;prosodic phrase;speech synthesis;maximum likelihood;EM algorithm;intonational centre;semantic accent
Abstract: V článku je popsána statistická metoda přiřazení prozodických frází a významových přízvuků v korpusu čtené řeči. Tato metoda je založena na vyhodnocení poslechových testů maximálně věrohodným odhadem provedeným algoritmem EM.
Abstract in different language: We describe a statistical method for assignment of prosodic phrases and semantic accents in read speech data. The method is based on statistical evaluation of listening test data by a maximum-likelihood approach with parameters estimated by an EM algorithm. We also present linguistically relevant quantitative results about the prosodic phrase and semantic accent distribution in 250 Czech sentences.
Rights: © Jan Romportl
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RomportlJ_2008_ProsodicPhrasesand.pdfPlný text119,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.