Title: Speech synthesis and uncanny valley
Other Titles: Řečová syntéza a koncept uncanny valley
Authors: Romportl, Jan
Citation: ROMPORTL, Jan. Speech synthesis and uncanny valley. In: Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2014, p. 595-602. (Lectures notes in computer science; 8655). ISBN 978-3-319-10815-5.
Issue Date: 2014
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/JanRomportl_2014_SpeechSynthesisand
http://hdl.handle.net/11025/17165
ISBN: 978-3-319-10815-5
Keywords: syntéza řeči;hlasové dialogové systémy;uncanny valley;experiment
Keywords in different language: speech synthesis;spoken dialogue system;uncanny valley;experiment
Abstract: Tento článek diskutuje hypotézu, která klade do souvislostí vysoce kvalitní syntézu text-to-speech (TTS) v hlasových dialogových systémech s konceptem "uncanny valley". Představuje experiment typu "Wizard-of-Oz" se 30 dobrovolníky zapojenými do konverzací se dvěma syntetickými hlasy různé kvality. Článek dále shrnuje a interpretuje výsledek experimentu a dochází k závěru, že "TTS uncanny valley" efekt v dialogových systémech může být pravděpodobně potlačen pozitivním přístupem uživatelů vzhledem k novým technologiím.
Abstract in different language: The paper discusses a hypothesis relating high quality text-to-speech (TTS) synthesis in spoken dialogue systems with the concept of “uncanny valley”. It introduces a “Wizard-of-Oz” experiment with 30 volunteers engaged in conversations with two synthetic voices of different naturalness. The results of the experiment are summarized and interpreted, leading to the conclusion that the TTS uncanny valley effect in dialogue systems can probably be superseded and inverted by a positive attitude of the systems’ users toward new technologies.
Rights: © Jan Romportl
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JanRomportl_2014_SpeechSynthesisand.pdfPlný text185,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.