Title: Beyond artificial dreams, or There and back again
Other Titles: Za hranice umělé inteligence, aneb Cesta tam a zase zpátky
Authors: Romportl, Jan
Grey, Gandalf T.
Daněk, Tomáš
Citation: ROMPORTL, Jan; GREY, Gantalf T.; DANĚK, Tomáš. Beyond artificial dreams, or There and back again. In: Beyond AI: proceedings of the international conference: artificial dreams. Pilsen: University of West Bohemia, 2012, p. 138-141. ISBN 978-80-261-0102-4.
Issue Date: 2012
Publisher: University of West Bohemia
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/JanRomportl_2012_BeyondArtificial
http://hdl.handle.net/11025/17167
ISBN: 978-80-261-0102-4
Keywords: umělý jazyk;přirozený jazyk;obzor;emergetismus
Keywords in different language: artificial language;natural language;horizon;emergentism
Abstract: Článek se zabývá problematikou rozdílu mezi přirozeným a umělým ve vztahu k umělé inteligenci. Tento rozdíl chápe jako determinovaný jazykovým systémem. Porovnává logicko-symbolické paradigma umělé inteligence (GOFAI) s emergentistickým paradigmatem, přičemž konstatuje, že GOFAI nemůže vytvořit přirozené systémy, zatímco emergentistická UI ano. Dále článek diskutuje rozdíly v rolích inženýra GOFAI a emergentistické UI. Tvrdí také, že emergetní jevy jsou z principu přirozené.
Abstract in different language: It is natural to dream Artificial Dreams. Are dreams of Artificial Intelligence artificial, or natural? What is the difference between artificial and natural? This difference is given by language and by what can be grasped with words. Good Old-Fashioned AI (GOFAI) cannot create anything natural, whereas emergent AI can. Emergent phenomena are natural. What is the difference between the roles of an AI engineer in GOFAI and in emergent AI?
Rights: © Jan Romportl - Galdalf T. Grey - Tomáš Daněk
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JanRomportl_2012_BeyondArtificial.pdfPlný text96,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.