Title: On the objectivity of prosodic phrases
Other Titles: K objektivitě prozodických frází
Authors: Romportl, Jan
Citation: ROMPORTL, Jan. On the objectivity of prosodic phrases. In: The Phonetician, 2010, 96, p. 7-19. ISSN 0741-6164.
Issue Date: 2010
Publisher: The international society of phonetic sciences
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/JanRomportl_2010_OntheObjectivityof
http://hdl.handle.net/11025/17169
ISSN: 0741-6164
Keywords: prozodické fráze;objektivní anotace;řečový korpus
Keywords in different language: prosodic phrase;objective annotation;speech corpus
Abstract: Objektivní anotace prozodických frází v korpusu pro systém převodu textu na řeč je velice důležitá kvůli svému vlivu na přirozenost syntetizované řeči. Tento článek diskutuje nedostatky běžných způsobů anotace prozodických frází a navrhuje koncept prozodických frází definovaných maximálně věrohodným odhadem nad výsledky mnoha paralelních subjektivních anotací.
Abstract in different language: Objective annotation of prosodic phrases in a corpus for a text-to-speech system is an important issue due to its influence on the naturalness of synthesised speech. The paper discusses drawbacks of common ways of prosodic phrase annotation and proposes a concept of prosodic phrases defined by a maximum likelihood estimation over results of many parallel subjective annotations. Validity of this method is analysed in terms of agreement among the subjects using Cohen?s and Fleiss? kappa measures and heuristically modified relative agreement.
Rights: © Jan Romportl
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JanRomportl_2010_OntheObjectivityof.pdfPlný text317,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.