Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRomportl, Jan
dc.date.accessioned2016-01-07T13:54:02Z
dc.date.available2016-01-07T13:54:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationROMPORTL, Jan. Automatic prosodic phrase annotation in a corpus for speech synthesis. In: Proceeding of conference Speech prosody 2010, 11th-14th May 2010, Chicago, USA. Chicago: University of Illionois, 2010, p. [1-4].en
dc.identifier.urihttp://www.kky.zcu.cz/cs/publications/JanRomportl_2010_AutomaticProsodic
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17170
dc.description.abstractZa účelem zvýšení přirozenosti řeči syntetizované systémem TTS s výběrem jednotek je nutné anotovat hranice prozodických frází v celém zdrojovém řečovém korpusu, což je při manuální anotaci extrémně obtížné. Proto je užitečné v této úloze využít strojový klasifikátor. Tento článek řeší výběr vhodných klasifikačních příznaků na příkladu českého korpusu pro systém TTS, dále uvádí výsledky experimentů s lineárním a kvadratickým klasifikátorem a neuronovými sítěmi, a na závěr porovnává výsledky strojové anotace s lidskými anotátory.cs
dc.format4 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherUniversity of Illionoisen
dc.rights© Jan Romportlcs
dc.subjectřečová syntézacs
dc.subjectprozodiecs
dc.subjectprozodické frázecs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectneuronové sítěcs
dc.subjectvýběr jednotkycs
dc.subjectkorpuscs
dc.titleAutomatic prosodic phrase annotation in a corpus for speech synthesisen
dc.title.alternativeAutomatická anotace prozodických frází v korpusu pro řečovou syntézucs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn order to improve speech naturalness of a unit selection TTS system it is necessary to annotate prosodic phrase boundaries in the whole source corpus, which is extremely difficult to achieve manually. It is thus usefull to employ a machine classifier. This paper discusses suitable feature selection for such classification of a Czech TTS corpus, presents results of experiments with linear and quadratic classifiers and artificial neural networks, and compares them with human annotators.en
dc.subject.translatedspeech synthesisen
dc.subject.translatedprosodyen
dc.subject.translatedprosodic phraseen
dc.subject.translatedclassificationen
dc.subject.translatedneural networksen
dc.subject.translatedunit selectionen
dc.subject.translatedcorpusen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JanRomportl_2010_AutomaticProsodic.pdfPlný text76,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.