Title: Application of expressive TTS synthesis in an advanced ECA system
Other Titles: Aplikace expresivního systému TTS v pokročilém systému ECA
Authors: Romportl, Jan
Zovato, Enrico
Santos, Raúl
Ircing, Pavel
Relaño Gil, José
Danieli, Morena
Citation: ROMPORTL, Jan; ZOVATO, Enrico; SANTOS, Raúl; IRCING, Pavel; RELAÑO GIL, José; DANIELI, Morena. Application of expressive TTS synthesis in an advanced ECA system. In: Proceedings of the ISCA tutorial and research workshop on speech synthesis. Kyoto: National institute of information and communications technology, 2010, p. 120-125. ISSN 1680-8908.
Issue Date: 2010
Publisher: National institute of information and communications technology
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/JanRomportl_2010_Applicationof
http://hdl.handle.net/11025/17171
ISSN: 1680-8908
Keywords: syntéza řeči;výběr jednotky;vtělený konverzační agent;dialogový systém
Keywords in different language: speech synthesis;unit selection;embodied conversational agent;dialogue system
Abstract: Cílem výzkumného projektu COMPANIONS je vytvoření pokročilého vtěleného konverzačního agenta (ECA). Tento agent je použit ve dvou scénářích a ve dvou jazycích (anglicky a česky) a požaduje takový systém TTS, který umožňuje generovat velmi přirozený a emoční řečový výstup. Tento článek popisuje aplikační otázky dvou takových systému uvnitř zmíněného ECA, představuje přístupy k ovládání expresivní syntézy v systémech s výběrem jednotek a diskutuje podobnosti i odlišnosti obou systémů.
Abstract in different language: The research project COMPANIONS aims at developing an advanced embodied conversational agent (ECA). This ECA is used in two scenarios and two languages (English and Czech), and it requires a TTS system being able to generate very natural expressive and emotional speech output. This paper describes application issues of two such systems within the ECA, introduces approaches to expressive speech handling in unit selection methods, and discusses similarities and differences between these systems and approaches.
Rights: © Jan Romportl
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JanRomportl_2010_Applicationof.pdfPlný text279,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.