Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGrůber, Martin
dc.contributor.authorLegát, Milan
dc.contributor.authorIrcing, Pavel
dc.contributor.authorRomportl, Jan
dc.contributor.authorPsutka, Josef
dc.date.accessioned2016-01-08T12:30:35Z
dc.date.available2016-01-08T12:30:35Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationGRŮBER, Martin; LEGÁT, Milan; IRCING, Pavel; ROMPORTL, Jan; PSUTKA, Josef. Czech senior COMPANION: wizard of Oz data collection and expressive speech corpus recording and annotation. In: Human language technologies as a challenge for computer science and linguistics. Poznan: Wydawnictvo Poznanskie, 2009, p. 266-269. ISBN 978-83-7177-746-2.en
dc.identifier.isbn978-83-7177-746-2
dc.identifier.urihttp://www.kky.zcu.cz/cs/publications/GruberM_2009_CzechSenior
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17194
dc.description.abstractTato práce popisuje proces získávání dat pro potřeby projektu COMPANIONS, jehož cílem je vytvoření dialogových systémů, které budou fungovat jako virtuální společníci pro lidské uživatele. Jeden z těchto dialogových systémů, který je vyvíjen i pro český jazyk, je navržen jako společník pro starší osoby, jehož úkolem bude povídat si o jejich fotografiích. Článek detailně popisuje nahrávání přirozených rozhovorů mezi staršími osobami a počítačem za použití metody Wizard of Oz. Dále je v článku popsáno využití těchto nahraných rozhovorů během nahrávání expresivního korpusu, který bude využit v českém expresivním TTS systému.cs
dc.format4 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictvo Poznanskiepl
dc.rights© Martin Grůber - Milan Legát - Pavel Ircing - Jan Romportl - Josef Psutkacs
dc.subjectnahrávání datcs
dc.subjectnahrávání řečového korpusucs
dc.subjectexpresivní syntéza řečics
dc.subjectdialogový systémcs
dc.titleCzech senior COMPANION: wizard of Oz data collection and expressive speech corpus recording and annotationen
dc.title.alternativeČeský senior COMPANION: získávání dat metodou Wizard of Oz a nahrávání a anotace korpusu pro expresivní syntézu řečics
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis paper presents part of the data collection efforts undergone within the projectCOMPANIONS whose aim is to develop a set of dialogue systems that will be ableto act as an artificial "companions"' for human users. One of these systems, being developed in Czech language, is designed to be a partner of elderly peoplewhich will be able to talk with them about the photographs that capture mostlytheir family memories. The paper describes in detail the collection of natural dialogues using the Wizard of Oz scenario and also the re-use of thecollected data for the creation of the expressive speech corpus that is plannedfor the development of the limited-domain Czech expressive TTS system.en
dc.subject.translateddata collectionen
dc.subject.translatedspeech corpus recordingen
dc.subject.translatedexpressive speech synthesisen
dc.subject.translateddialogue systemen
dc.identifier.doi10.1007/978-3-642-20095-3_26
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GruberM_2009_CzechSenior.pdfPlný text164,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.