Title: Bezpečnostní analýza v oblasti elektronické výměny informací o pacientech
Other Titles: Security analysis in area of electronic exchange of information about patients
Authors: Malát, Jaroslav
Advisor: Klečková, Jana
Referee: Včelák, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17818
Keywords: analýza;citlivá data;anonymizace;dicom;program
Keywords in different language: analysis;private data;anynomization;dicom;program
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na problém bezpečnosti v oblasti elektronické výměny informací o pacientech. V průběhu let byly vytvořeny metody a algoritmy pro zabezpečení citlivých údajů v oblasti elektronické výměny informací mezi dvěma uzly. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na právní předpisy a zákony pro práci s citlivými údaji o pacientech a seznámením s nejpoužívanějším standardem pro obrazové soubory DICOM. Dále je zde popsána historie nasazení DICOM standardu v České republice. Praktická část je zaměřena na vývoj programu pro anonymizaci nestandardních zápisů citlivých dat přímo do výsledků vyšetření (CT, rentgen, atd.). Program je vyvíjen v programovacím jazyce Java a na operačním systému LINUX UBUNTU 14.04LTS.
Abstract in different language: The presented bachelor's thesis is focused on the problem of security in the electronic exchange of patient's information. Over the years were developed methods and algorithms for securing private data in the electronic exchange of information between two nodes. The theoretical part of bachelor thesis is focused on legal regulations and laws for handling private data about patients and presents the most widely used standard for image files - DICOM. There is also described the history of deploying DICOM standard in Czech Republic. The practical part is focused on the development of program for anonymizing non-standard entries of private data directly into the results of the examinations (CT, X-ray, etc.). The program is developed in programming language Java and I operates on system Linux Ubuntu 14.04LTS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jaroslav_Malat.pdfPlný text práce728,32 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-A10B0337P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce220,75 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A10B0337P-posudek.pdfPosudek oponenta práce695,9 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A10B0337P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce148,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17818

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.