Title: Responsivní design portálu pro správu organizací
Other Titles: Responsive design for organizations management portal Jasenverkko.fi
Authors: Rasocha, Marek
Advisor: Daněk, Jakub
Referee: Lipka, Richard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17857
Keywords: webová aplikace;responzivní design;twitter bootstrap;apache wicket
Keywords in different language: web application;responsive design;twitter bootstrap;apache wicket
Abstract: Tématem této bakalářské práce je vytvoření responzivního designu portálu pro správu organizací Jasenverkko.fi. Tato práce nejprve čtenáře seznamuje se samotným portálem Jasenverkko.fi a principy responzivního designu. Práce pokračuje v zavedení čtenáře do problematiky frameworků Apache Wicket a Twitter Bootstrap. V praktické části se práce zabývá implementací prezentační vrstvy zmíněného portálu. Tato implementace bude na závěr otestována na desktopu a mobilním zařízení s operačním systémem Android.
Abstract in different language: The goal of this bachelor thesis is to create a responsive presentation layer for portal Jasenverkko.fi. The thesis introduces the portal Jasenverkko.fi and presents basic principles of responsive design and web frameworks Apache Wicket and Twitter Bootstrap. The practical part of the thesis deals with implementation of the portal's presentation layer and its testing on both PC and mobile devices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rasocha_A12B0152P.pdfPlný text práce746,47 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12B0152P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce158,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12B0152P-posudek.pdfPosudek oponenta práce187,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12B0152P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce98,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.