Title: Automatizace procesu sběru a analýzy chybových hlášení
Other Titles: Automating the process of collecting and analyzing of error messages
Authors: Rojík, Tomáš
Advisor: Beneš, Pavel
Referee: Racek, Stanislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17893
Keywords: node.js;MySQL;protractor;ext core;testování softwaru;webová aplikace;zpracování chybového hlášení z webové aplikace
Keywords in different language: node.js;MySQL;protractor;ext core;software testing;web application;processing of error message from web application
Abstract: Cílem diplomové práce je nahrazení nevyhovující aplikace na zpracování chybových hlášení z produktů společnosti Kerio. Motivací je usnadnění analýzy a agregace formou automatizace části procesu zpracování chybových hlášení. Mezi další požadavky na funkčnost patří integrace s interními systémy a doplnění chybějící funkčnosti. Při analýze stávajícího řešení byly stanoveny jeho nedostatky. V rámci práce se podařilo řádově urychlit načítání dat z databáze, a to změnou struktury databáze. Dále se podařilo zjednodušit proces zpracování z uživatelského hlediska, což zahrnuje i redukci počtu akcí, které je nutné při zpracování nahlášených chyb provést.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to replace the obsolete system for processing of Kerio products errors. The motivation is to facilitate analysis and aggregation by automation of error reports processing. Other requirements for functionality are integration with internal systems, and complete the missing functionality. Analysis of the previous solution shows its insufficiencies. Proposed solution provides speedup of data retrieval from a database by changing of the database structure. From the user point of view, the processing of error reports has been simplified. This includes a reduction of a number of events that must be performed in the processing of error reports.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tomas-rojik-dp.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A13N0125Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce310,32 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A13N0125Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce490,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A13N0125Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce239,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17893

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.