Title: Překážky v práci na straně zaměstnavatele
Other Titles: Obstacles to work on the side of the employer
Authors: Mikešová, Anna
Advisor: Kostadinovová, Ilona
Referee: Lindová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18142
Keywords: překážky v práci;práce;zaměstnanec;zaměstnavatel;zákoník práce;pracovněprávní vztah;právo;povinnost;náhrada mzdy;právní skutečnost
Keywords in different language: obstacles to work;work;employee;employer;labour code;employment relationship;rights;duty;wage compesation
Abstract: Tématem této diplomové práce jsou překážky v práci na straně zaměstnavatele. Tento institut je nedílnou součástí pracovního práva. Nejprve popisuji obecné pojmy pracovního práva, vysvětluji pojem překážky v práci a jejich dělení. V dalších částech mé diplomové práce se věnuji překážkám v práci na straně zaměstnavatele a jejich historickému vývoji. Poslední kapitola se věnuje komparaci české a slovenské právní úpravy. V závěru shrnuji základní poznatky.
Abstract in different language: As my dissertation topic I chose Obstacles to work on the side of the employer. This is very important part of Labour Law. At first I decribe general term of Labour Law and I explain the term of obstacles to work and their types. In the other parts of my thesis I follow up obstacles to work on an employer's part their historical development.In last chapter I compare our legislation with slovak legislation. The conlusion summarizes the basic knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_mikesova1.pdfPlný text práce412,2 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mikesova-1.pdfPosudek vedoucího práce213,93 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Mikesova-2.pdfPosudek oponenta práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mikesova Anna.pdfPrůběh obhajoby práce325,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.