Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTaušl Procházková, Petra
dc.contributor.authorToupalová, Kateřina
dc.contributor.refereeMartinovský, Václav
dc.date.accepted2015-06-10
dc.date.accessioned2016-03-15T08:46:35Z-
dc.date.available2014-10-25cs
dc.date.available2016-03-15T08:46:35Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-24
dc.identifier62080
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18478
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je vliv okolí podniku na konkrétní podnik. Pro vypracování bakalářské práce byl zvolen podnik CARGOSPOL, spol. s r. o. zabývající se silniční nákladní dopravou. V první části je charakterizován pojem okolí podniku a jeho propojenost s konkurenceschopností. Druhá část je zaměřena na popis předmětu činnosti podniku, jeho profil a historii. Následující tři kapitoly popisují analýzy všech částí podnikového okolí. Jedná se o vypracování PEST analýzy, Porterova modelu pěti sil a finanční analýzy. Součástí bakalářské práce je SWOT analýza, na základě které byla navržena opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Jedná se zejména o opatření zaměřená na zvýšení počtu profesionálních řidičů v podniku, zefektivnění činnosti obchodního oddělení a modernizaci vozového parku.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectokolí podnikucs
dc.subjectpest analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectswot analýzacs
dc.titleVliv okolí podniku na konkrétní podnikcs
dc.title.alternativeBusiness environment and it´s impact on a chosen companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of this bachelor´s thesis is business environment and it´s impact on a chosen company. For working of this bachelor´s thesis was chosen the company CARGOSPOL, Ltd. This company engages in road transport. In the first part is characterized a term business environment and its connection with competitiveness. The second part is focused on a description of company activities, its profile and history. Next three chapters describe analysis of all parts of company surroundings. The issue is working PEST analysis, Porter´s model of five powers and financial analysis. The part of this bachelor´s thesis is SWOT analysis. On the base of this analysis was suggested measures focused on increasing the number of professional drivers in the company, efficiency improvement of business department activities and modernization of vehicle fleet.en
dc.subject.translatedbusiness environmenten
dc.subject.translatedpest analysisen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedswot analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Toupalova.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_toupalova_VP.pdfPosudek vedoucího práce660,83 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_toupalova_OP.pdfPosudek oponenta práce679,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-toupalova_BP.PDFPrůběh obhajoby práce805,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.