Title: Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů
Other Titles: The Analysis of efficiency of production processes in a chosen concern
Authors: Černá, Andrea
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Kastl, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18487
Keywords: uhlí;těžba;sokolovská uhelná;právní nástupce;a. s.;finanční analýza;swot analýza
Keywords in different language: sokolovska uhelna;pravni nastupce;a. s.;financial analysis;swot analysis;optimization methods
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu efektivnosti těžby uhlí v podniku Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Autorka charakterizovala podnik od jeho založení po současnost, uvedla výsledky hospodaření v posledních letech a analyzovala hlavní výrobní proces. Další část je věnována charakteristice metod používaných k optimalizaci podnikových výrobních procesů a výpočtu celkové efektivnosti zařízení. Součástí práce je SWOT analýza a finanční analýza společnosti.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is focused on the efficiency of coal mining in Sokolovska Uhelna, PLC. The author characterizes the corporation from its establishment until present, and then provides its economic results from recent years, and analysis its main production processes. Another part is also dedicated to characteristics of methods used for optimizing corporate production processes, further it contains calculation of total efficiency of the equipment, SWOT analysis and financial analysis of the corporation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Andrea Cerna.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cerna A. - V.PDFPosudek vedoucího práce591,96 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cerna A. - O.PDFPosudek oponenta práce504,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cerna A. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce255,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.