Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKobes, Tomáš
dc.contributor.authorHuclová, Kateřina
dc.contributor.refereeKalvas, František
dc.date.accepted2015-01-19
dc.date.accessioned2016-03-15T08:58:13Z-
dc.date.available2014-06-02cs
dc.date.available2016-03-15T08:58:13Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-10-29
dc.identifier60666
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19636
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na stereotypní zobrazování žen v médiích. Konkrétně jde o zobrazení ideálu ženské krásy. Teoretická část vysvětluje pojem stereotyp, geneze a gender. Zaměřuje se i na stereotypy v médiích, genderové stereotypy a na vztah médií a genderu. Zmíněn je i vývoj a proměny ideálu ženské krásy. Metodologická část je zaměřena na zobrazování ideálu ženské krásy v časopise Vlasta v letech 2000 až 2012. Použitou metodou je kvalitativní obsahová analýza. Cílem práce je postihnout témata, která jsou nejčastěji zmiňována v uvedeném časopise a období.cs
dc.format73 s. (115 587 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstereotypcs
dc.subjectgendercs
dc.subjectmédiacs
dc.subjectstereotypy v médiíchcs
dc.subjectzobrazování žen v médiíchcs
dc.subjectkvalitativní obsahová analýzacs
dc.titleGeneze stereotypního zobrazování žen v českých médiích na vybraném příkladu od roku 2000 do roku 2012cs
dc.title.alternativeGenesis of the Stereotypical View of Women in the Czech Media on the Chosen Example from the Year 2000 to the Year 2012en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the stereotypical view of women in the media. Specifically the ideal of beauty. The theoretical part explain the concept of stereotype, genesis and gender. It focuses on media stereotypes, gender stereotypes and the relationship between media and gender. Described is the development of the ideal of feminine beauty. The methodological part is trying to capture the view of ideal beauty in the journal Vlasta in the year 2000 - 2012. Applied method is qualitative content analysis. The main aim is to capture the themes that are frequently mentioned in the said journal and period.en
dc.subject.translatedstereotypen
dc.subject.translatedgenderen
dc.subject.translatedmediaen
dc.subject.translatedstereotypes in the mediaen
dc.subject.translatedimages of women in the mediaen
dc.subject.translatedqualitative content analysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Huclova.pdfPlný text práce6,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Huclova_ved..docPosudek vedoucího práce29,5 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Huclova_oponent.docPosudek oponenta práce50,5 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-Huclova.JPGPrůběh obhajoby práce139,77 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.