Title: Historie Blatenska - Didaktická aplikace ve vlastivědě na 1. stupni ZŠ
Other Titles: History Blatensko - Didactic applications in geography at the first grade of primary school
Authors: Jedličková, Romana
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19739
Keywords: mikroregion;lokalita;didaktický materiál;mezipředmětové vztahy;průřezová témata;didaktická aplikace;regionální historie;historický objekt;region;didaktické aktivity;praktické činnosti;architektonická díla;infrastruktury;geologická éra
Keywords in different language: microregion;locality;didactic material;intersubject relations;crosscutting themes;didactic application;regional history;historical building;region;didactical activities;practical activities;architectural works;infrastructure;geological era
Abstract: Diplomová práce Historie Blatenska a didaktická aplikace ve vlastivědě na 1. stupni základní školy je zaměřena na vyhledávání informací k historickým objektům, které se nachází v místě bydliště dětí. Prostřednictvím učiva o historii regionu by měly děti lépe poznat okolí svého bydliště a seznámit se s kulturně - historickými památkami a různými zajímavostmi, které se tam nachází. Jedním ze způsobů, jak vzbudit zájem dětí na 1.stupni základní školy o učivo historie objektů, je použití různých didaktických aktivit. Při volbě praktických činností jsem se snažila o výběr takových aktivit, které by děti zaujaly a byly jim přístupné. Didaktické činnosti zaměřené především na osvojení poznatků z oblasti historie se prolínají s ostatními vyučovacími předměty.
Abstract in different language: This diploma thesis on 'The History of Blatenska, and its methodological application in 'Local studies' (vlastivěda) in the lower primary school, focuses on the search for information about historic buildings that can be found close to the pupils' place of residence. With the help of the history syllabus pupils should become better acquainted with the environment around their place of residence and the cultural-historical monuments and other places of interest to be found there. One possible way to increase pupils? interest in the history of buildings in the lower primary school consists of a variety of types of activity. As far as practical activities are concerned, I have tried to choose those that would be interesting and accessible to children. All the activities that concentrate specifically on the acquisition of historical data are interwoven with other subjects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Historie Blatenska.pdfPlný text práce6,05 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jedlickova V.pdfPosudek vedoucího práce777,82 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Jedlickova O.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jedlickova.pdfPrůběh obhajoby práce282,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.