Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVlček, Jaroslav
dc.contributor.authorSteidl, Petr
dc.date.accepted2015-06-18
dc.date.accessioned2016-03-15T09:11:08Z-
dc.date.available2010-09-01cs
dc.date.available2016-03-15T09:11:08Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-23
dc.identifier65089
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20651
dc.description.abstractPrvní část dizertační se zabývá podrobnou studií mikrostruktury a mechanických a optických vlastností vrstev Si-B-C-N připravených reaktivní pulzní magnetronovou depozicí a následně žíhaných až do 1700°C ve vzduchu a inertních plynech. Druhá část dizertační práce je zaměřena na přípravu a studium vlastností vrstev (Zr)-B-C-(N). Pulzní reaktivní magnetronové naprašování při frekvenci pulzů 10 kHz s konstantním poměrem t 1 /T = 0,85, tedy při délce napěťového pulzu 85 us se ukázalo jako vhodná technika pro reprodukovatelnou přípravu vysoce kvalitních vrstev Zr-B-C-N s hladkým povrchem (průměrná drsnost Sa < 4 nm) bez defektů a dobrou adhezí k substrátům.cs
dc.format129 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsi-b-c_ncs
dc.subjectzr-b-c_ncs
dc.subjectmagnetronové naprašovánícs
dc.subjectnanokrystalické tenké vrstvycs
dc.subjectvysokoteplotní stabilitacs
dc.subjecthr-temcs
dc.subjecttgacs
dc.subjectpulzní naprašovánícs
dc.titleVysokoteplotní vrstvy Si-B-C-N a multifunkční vrstvy (Zr)-B-C-(N) připravené pulzním magnetronovým naprašovánímcs
dc.title.alternativeHigh-temperature Si-B-C-N coatings and multifunctional (Zr)-B-C-(N) coatings prepared by pulsed magnetron sputteringen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe first part of the thesis is focused on the detailed study of the microstructure and mechanical and optical properties of Si-B-C-N films prepared by reactive pulsed magnetron sputtering and consequently treated in air and inert gases up to 1700°C. The second part of the thesis is focused on the preparation and study of properties of (Zr)-B-C-(N) films. A pulsed reactive magnetron sputtering at a repetition frequency of pulses of 10 kHz with a fixed 85 % duty cycle, i.e. at a voltage pulse duration of 85 us, was found to be a suitable technique for a reproducible fabrication of high-quality defect-free Zr-B-C-N films with smooth surfaces (the average roughness Sa < 4 nm) and good adhesion to substrates.en
dc.subject.translatedsi-b-c_nen
dc.subject.translatedzr-b-c-nen
dc.subject.translatedmagnetron sputteringen
dc.subject.translatednanocrystaline coatingsen
dc.subject.translatedhigh-temperature resistanceen
dc.subject.translatedhr-temen
dc.subject.translatedtgaen
dc.subject.translatedpulsed sputteringen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dizertacni prace - Petr Steidl.pdfPlný text práce18,54 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudky-odp-steidl.pdfPosudek oponenta práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-protokol-odp-steidl.pdfPrůběh obhajoby práce828,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20651

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.