Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: The evaluation of economic situation of the company
Authors: Kryčová, Aneta
Advisor: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23395
Keywords: okolí podniku;finanční analýza;horizontální analýza a vertikální analýza;analýza poměrových ukazatelů;swot analýza
Keywords in different language: company environment;financial analysis;horizontal and vertical analysis;proportional ratios analysis;swot analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace společnosti Haspo System, s.r.o. mezi lety 2010-2014. V práci se prolíná teoretická a praktická část. Úvodní kapitola je věnována představení společnosti, které je následováno analýzou okolí podniků rozděleného na makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí. Nejrozsáhlejší část práce tvoří finanční analýza, která zahrnuje analýzu absolutních a poměrových ukazatelů včetně závěrečného celkového zhodnocení. Na základě výstupů z provedených analýz je vypracována SWOT analýza společnosti. Závěrečná kapitola práce je zaměřena na návrhy opatření vedoucí ke zlepšení ekonomické situace společnosti Haspo System, s.r.o.
Abstract in different language: Presented bachelor's thesis is focused on evaluation of the economic situation of the company Haspo System, s.r.o. in years 2010 2014. There is theoretical a practical part following each other in the thesis. In the first chapter the reader can find characteristics of the company, followed by company environment analysis, presenting macro, micro and mezzo environment analyzes. The largest part of the thesis is based on financial analysis which contains analyzes of absolute and proportional ratios including final evaluation. Based on the results of executed studies is implemented the company's SWOT analysis. Last chapter focuses on the proposals and recommendations resulting in improvements of the economic situation of the company Haspo System s.r.o.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP KRYCOVA Aneta.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
BP_Krycova_OP.pdfPosudek oponenta práce591,51 kBAdobe PDFView/Open
BP_Krycova_VP.PDFPosudek vedoucího práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
BP_Krycova.PDFPrůběh obhajoby práce1,41 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.